1. خانه
  2. تجهیزات صنعتی
  3. فشار سنج دیجیتال هوشمند
  4. فشارسنج دیجیتال هوشمند Baro-Gauge GX-700

فشارسنج دیجیتال هوشمند Baro-Gauge GX-700

کاربرد فشارسنج دیجیتال هوشمند Baro-Gauge GX-700

_ صنایع آب و فاضلاب

_ صنایع خودرو سازی

_ سطح سنجی مخازن

_ سیستم های هیدرولیک

_ صنایع گرمایشی و برودتی

_ صنایع نفت، گار پتروشیمی

_ تهویه مطبوع و منازل مسکونی

_ شهرک های صنعتی و کشاورزی

هوشمندی، دقت اندازه گیری بالا و سهولت در قرائت

دستگاه فشارسنج دیجیتال هوشمند Baro-Gauge محصولی نوآورانه ایرانی و دانش بنیان با دقت اندازه گیری 0.05 درصد در ناحیه .F.Sبر پایه دانش خلاقانه تولید و با خلق بدنه هوشمندانه این دستگاه سبب سهولت در خواندن مقادیر فشار اندازه گیری شده توسط این دستگاه شده است. همچنین این دستگاه با وجود ماژول های مخابراتی قابل انطباق با بسترهای موجود بومی قادر به ارسال اطلاعات اندازه گیری شده خود در بسترهای IoT گشته و سبب سهولت دوچندان در مقوله قرائت، تصمیم گیری و کنترل شده است.

سیگنال های کنترلی متنوع

دستگاه فشارسنج دیجیتال هوشمند Baro-Gauge با دارا بودن خروجی های متنوع بر طبق پروتکل های استاندارد قادر به استفاده در RTU ها و ارسال اطلاعات بر خروجی های سریال تفاضلی RS485,RS232 و همچنین خروجی های جریان و ولتاژی 4~20 mA, 0~10VDC برای واحد اندازه گیری شده بوده و این امر سبب قدرت ارسال سیگنال های کنترلی مستقل و با واسطه می شود. این امر سبب سهولت در کنترل پروسه توسط شیرهای برقی و یا ارسال اطلاعات به PLC های کنترلی می گردد.

سایر محصولات
فهرست
error: Content is protected !!