درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. درباره ما

تاریخچه آکام مدار

شرکت دانش بنیان آکام مدار آسان اولین تولیدکننده فلومترهای آلتراسونیک دیجیتال هوشمند، کار خود را در سال 1397 بر پایه سوابق آکادمیک پیشین و با مؤسسین و مخترعین برتر کشور در زمینه ساخت و تولید کنتورهای دیجیتال هوشمند آلتراسونیک، کار خود را آغاز کرد. این شرکت مبنای کار خود را برپایه اصول علمی و بر بنیان دانش بنا نهاده و هدف خود را خدمت در عرصه صنعت و پیشروی به سوی استقلال صنعتی از جهان غرب و اروپا قرار داده است. با حضور دانشمندان ایرانی و مؤسسین آن که تحصیلات خود را در بهترین دانشگاه صنعتی کشور گذرانده اند، در راستای نیل به اهداف شرکت و رسیدن به آرمان بنیان گذارانش از هیچ تلاشی دریغ نخواهند ورزید.

اعضای آکام مدار

سمیرا رازی

مدیر بازاریابی

بهرام قلی زاده

رئیس هیأت مدیره

اشکان شفیعی

مدیر عامل
آکام مدار _ ناصری

ایمان ناصری

مدیر فنی و خدمات

گواهینامه و استانداردها

مشتریان

فهرست
error: Content is protected !!